Demokwekerij Westland organiseert vier Gewasbeschermingsdagen

Op 18, 19, 25 en 26 september vinden er gewasbeschermingsdagen plaatsAi??bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseert zij in samenwerking metAi?? Horticoop, Van Iperen, Brinkman, Arend-Sosef en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven.

Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid geven om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen in gewasbescherming.

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen wordenAi?? bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van witte vlieg, trips, meeldauw in diverse glastuinbouw gewassen.

Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die deze editie gericht zijn op de sierteelt, tellen mee voor verlenging van de spuitlicentie.

Kennisoverdracht
Naast gewasbeschermingsdagen organiseert Demokwekerij Westland ook diverse cursussen, onderwijs praktijkdagen, presentaties en open dagen.Ai?? Dit om kennisontwikkeling te stimuleren en glastuinbouw op een hoger plan te brengen. Dit alles wordt gedaan in samenwerking met een groot aantal relevante partijen uit de sector.

Even voorstellen: Participant Elasol

Graag stellen wij ons voor als participant bij Demokwekerij Westland. Babs en Leo Jaspers met ons bedrijf Elasol.

Elasol is producent, leverancier maar vooral uw implementatiepartner van het elastisch schermdoek OMBRA-DLSAi??. OMBRA-DLSAi?? zorgt voor een continue lichtregeling in uw kas, waardoor u op elk moment van de dag zeer nauwkeurig het gewenste klimaat kunt creAi??ren.

Ai??

De werking van OMBRA-DLSAi?? is eenvoudig. Door het scherm meer of minder op te rekken, wordt de gewenste lichtenergie doorgelaten in de kas, ongeacht de hoeveelheid lichtenergie die aangeboden wordt. Deze unieke functionaliteit van het schermdoek wordt optimaal gecoAi??rdineerd, dankzij de koppeling met het bestaande klimaatsysteem.

De voordelen van OMBRA-DLSAi?? op een rij:
– Continue lichtenergie-management
– Optimaal diffuus licht
– Geen noodzaak om kieren te trekken
– Geen koudeval
– Geen ongecontroleerde luchtstromen
– Positieve bijdrage aan het energiemanagement

Ai??

Wat is er te zien in de Demokwekerij van Elasol?
Demokwekerij Westland demonstreren wij de werking van ons elastisch scherm.

Elasol is een projectgerichte organisatie. Dit betekent dat wij elke klant als uniek beschouwen, om zo het product te leveren dat het beste past bij de situatie in zijn kas.
Wij maken dan ook graag kennis met u, om samen met u de mogelijkheden van OMBRA-DLSAi?? in uw kas te bespreken.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak verwijzen wij u graag naar www.elasol.eu

ai???Delft Blue Water tomatenai??i?? worden geplukt!

Afgelopen voorjaar is Demokwekerij Westland een project gestart waarbij tomaten worden geteeld met Delft Blue Waterai??i?? . Demokwekerij Westland voert dit onderzoek uit in samenwerking met LTO Groeiservice, Groen Agro Control, Evides, Delfluent Services en het Hoogheemraadschap Delfland. Gezuiverd stedelijk water wordt in dit project ingezet als gietwater voor de glastuinbouw. Als de proef slaagt, levert Delft Blue Water een duurzaam alternatief voor het huidige gietwater.

In het Westland ontstaat een steeds relevanter vraagstuk rond verzilting en watertekort. Onder de naam Delft Blue Water (DBW) wordt op de waterzuivering Harnaschpolder onderzocht of het gezuiverd stedelijk water kan dienen als een alternatieve bron voor de zoetwatervoorziening in de regio Delfland. Met innovatieve technologieAi??n onderzoekt DBW hoe hoogwaardig gietwater voor de glastuinbouw en tegen welke kosten kan worden geproduceerd. Hiervoor wordt samengewerkt met de mogelijke afnemers van dit water. Zo wordt er optimaal rekening gehouden met de kwaliteitseisen van de eindgebruikers.

Demonstratiekas
Bij Demokwekerij Westland is een demonstratiekas van circa 200 m2 ingericht om aan te tonen dat het DBW gietwater geschikt is voor de glastuinbouw. In de kas worden tomaten geteeld, waarvan de helft wordt geA?rrigeerd met regenwater (referentie) en de andere helft met het DBW gietwater Beide bronnen zijn voorzien van separate watersystemen en beschikken over een eigen ontsmetter en doseerinstallatie voor benodigde voedingsstoffen. De ontwikkeling van de planten wordt geanalyseerd door het actief monitoren en meten op verschillende groeiparameters, productie, de plantgezondheid en de voedselveiligheid. De resultaten laten tot nu toe geen verschillen zien tussen de DBW gietwaterlijn en de referentielijn. De tomaten worden minimaal 1 keer per week geoogst en worden daarbij op kwaliteit onderzocht.

Delft Blue Water gietwater is:
– Kwalitatief hoogwaardig (klasse 1)
– Voldoende beschikbaar
– Duurzaam door:
Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? O sluiting van de regionale waterkringloop,
Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? O gebruik van gebiedseigen water,
Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? O beAi??indiging van brijnlozing in de bodem.Ai??

Delft Blue Water
Delft Blue Water is een samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services B.V. en Evides Industriewater. De Technische Universiteit Delft, Voltea, Priva enAi??LTO Groeiservice doen diverse ondersteunende onderzoeken. Het onderzoek loopt tot 2014 en is mede mogelijk gemaakt met subsidies van Agentschap NL en de Europese Unie.

ai???Technische innovatie centraal tijdens I-Demodagen 2013ai???

Op 2 en 3 oktober a.s. organiseert Demokwekerij Westland samen met haar participanten I-Demodagen 2013. Het jaarlijkse evenement voor de glastuinbouw waar partijen met belangstelling voor techniek, innovatie en onderzoek met elkaar de nieuwe ontwikkelingen kunnen bekijken, bespreken en bediscussiAi??ren. ai???Energie en Arbeid in de kwekerij van morgenai??i?? is het thema van dit jaar waarbij de I-Demodagen in het teken staan van informatie, innovatie en inspiratie.

Programma
Om 13.30 uur opent Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) het evenement met een toelichting op innovatie en onderzoek in de glastuinbouw. Vervolgens zal een vooraanstaande spreker vertellen over de rol van arbeid in de glastuinbouwsector nu en in de toekomst. Het plenaire gedeelte van de 1e I-Demodag vindt haar afronding met de officiAi??le opening van Techno Centrum Glastuinbouw (klik hier voor meer informatie).

De 2e I-Demodag start eveneens met een plenair gedeelte waar TNO in combinatie met een vooraanstaand glastuinbouwbedrijf een toelichting zal geven over de kansen en mogelijkheden van Geothermie voor de tuinbouwsector.Ai??

Het evenement biedt verder een uitgebreid beursplein met innovatieve tuinbouwtechnieken van de 25 participanten van Demokwekerij Westland, een rondgang langs de diverse onderzoeksafdelingen en interessante lezingen en workshops. ThemaA?s daarvan zijn o.a. substraat van de toekomst, besparen met luchting en scherming, inzicht in kasklimaat, geothermie en besparen op arbeidskosten d.m.v. mens-machine interactie. Op beide dagen is er uiteraard de mogelijkheid om te netwerken en is er een innovatief diner.

Bezoeken
Voor een bezoek aan de I-Demodagen en deelname aan lezingen en workshops dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan vanaf begin september 2013 op http://www.demokwekerij.nl/idemodagen/

Techno Centrum Glastuinbouw

Begin augustus jl. is Demokwekerij Westland gestart met de realisatie van een nieuw paviljoen in het huidige innovatiecentrum. Een fysieke locatie waar ondernemers samen met onderzoek en onderwijsinstellingen werken aan toepassing en implementatie van kennis van binnen en buiten de glastuinbouwsector. Een dynamisch ingerichte locatie met centraal de themaai??i??s robotisering en mechatronica en daarbinnen de onderwerpen; pneumatiek, aandrijftechniek, hydrauliek, robotica, elektronica, vision systemen en oogst-technieken. Op woensdag 2 oktober 2013 zal dit centrum worden geopend.

Automatisering van arbeid
Om als glastuinbouwkwekers ook een gezond toekomstperspectief te kennen, en daarbij de factor arbeid op een goede manier te kunnen invullen, is het belangrijk zowel proces- als productinnovaties te laten plaatsvinden en ontwikkelingen rondom automatisering van arbeid te starten. Om de Nederlandse glastuinbouwkwekers (en ook andere bedrijven in de glastuinbouwsector) deze kans te geven, realiseert Demokwekerij Westland intern het ai???Techno Centrum Glastuinbouwai??i??.

Techno Centrum Glastuinbouw is een podium voor toonaangevende bedrijven van buiten de glastuin-bouwsector en een locatie waar bedrijven van binnen de glastuinbouwsector en onderzoek en kennisinstellingen elkaar kunnen vinden.

De bedrijven van buiten de sector demonstreren wat robotisering en mechatronica precies is, in welke sectoren/branches die technieken worden toegepast, de manier waarop en hoever die ontwikkelingen momenteel zijn. Glastuinbouwondernemers, onderzoek- en onderwijsinstellingen komen bij elkaar om kennis hierover uit te wisselen en gezamenlijk kansen te signaleren voor de glastuinbouwsector.

Vervolgens werken de betrokken partijen die kansen gezamenlijk verder uit en realiseren zogeheten doorbraakprojecten. Dat zijn product- en procesinnovaties waarmee glastuinbouwondernemers de factor arbeid(verlichting) de komende jaren op een goede manier kunnen invullen.

Later meer over de invulling van het Techno Centrum Glastuinbouw.
We houden u eveneens op de hoogte over de voortgang van de bouwactiviteiten.