Demokwekerij Westland Ai??Ai??n van de deelnemende partijen tijdens Varend Corso

De 16e editie van het Varend Corso Westland met het thema ai???Durf te Dromen!ai??i?? trekt van 2 t/m 4 augustus voor de 16e keer door de wateren van het Westland en omstreken.

Demokwekerij Westland vaart met een schuit mee die i.s.m. Virto, Metazet HekwerkAi??en Tuinbouw Relatiedagen is voorzien van diverse technische hoogstandjes. Komt deze ai???Technische Droomai??? bekijken tijdens Ai??Ai??n van de corsodagen.

Naar verwachting zullen ruim 425.000 bezoekers zich laten verrassen door de stoet van met bloemen en groenten versierde schuiten.

De CorsobootAi??van Demokwekerij Westland is opgemaakt met o.a. producten van Kwekerij Zijdezicht,Ai??Kwekerij JohanAi??KouwenhovenAi??en Barendse-DC.

I-Demodagen Demokwekerij Westland Woensdag 2 & donderdag 3 oktober 2013

Twee dagen vol innovatie en inspiratie, dat is waar het om gaat tijdens de I-Demodagen die Demokwekerij Westland organiseert op 2 en 3 oktober 2013 samen met haar participanten.

Dit evenement biedt een platform voor partijen met belangstelling voor innovatie en onderzoek in de glastuinbouw. Tijdens de I-Demodagen, die plaats vinden bij Demokwekerij Westland te Honselersdijk, worden de laatste (technische-) ontwikkelingen gepresenteerd en worden er door de participanten interessante lezingen en workshops gegeven. Ook zal het Innovatie Demonstratie Centra (IDC) Robotisering & Mechatronica officieel worden geopend.

Tijdens deze 7e editie van de I-Demodagen wordt de glastuinbouwsector (Bedrijfsleven, Onderwijs, Kennisinstellingen en Overheid) bijeen gebracht om in een informele sfeer ontwikkelingen met elkaar te bespreken en te bediscussiAi??ren. Een goed gevulde beursvloer (24 toonaangevende bedrijven) en tal van interessante lezingen/workshops bieden daarvoor alle gelegenheid.

Ook kan er een bezoek worden gebracht aan de onderzoeksafdelingen waar men wordt bijgepraat over de lopende onderzoeken (bijv. Telen op water, gewasbeschermingsmiddelen, waterbergende kas, LED belichting, etc.).

Innovatie Demonstratie Centra (IDC) Robotisering & Mechatronica
Ondernemers, onderzoekers en het onderwijs samen laten werken aan toepassingen van robotisering en mechatronica in de tuinbouw, dat is de doelstelling van het IDC. In een innovatief paviljoen zullen partijen binnen en buiten de sector hun robottechnieken presenteren.
De officiAi??le opening van deze expositieruimte, wat in samenwerking met TU Delft en TNO is opgezet, vindt plaats tijdens de I-Demodagen.

Meer informatie over het exacte programma vindt u op korte termijn op: www.demokwekerij.nl/idemodagen.
Voor een bezoek aan de I-Demodagen dient u zich aan te melden. Dit kan vanaf maandag 2 september op bovengenoemde website.

ai???Telers TTO op excursie naar Maasvlakte 2 & Bakker Barendrechtai???

Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) organiseerde afgelopen vrijdag 28 juni een excursie voor de kwekers van TTO.

Met zoai??i??n 35 personen werd er een bezoek gebracht aan de Maasvlakte 2 en het groente & fruit bedrijf Bakker Barendrecht.Ai?? ai???Een interessante en geslaagde middagai??i??, aldus Ai??Ai??n van de kwekers.

Na de bedrijfsbezoeken zijn bij Demokwekerij Westland de laatste ontwikkelingen van de vereniging besproken en is er gediscussieerd over de lange termijn strategie van tuinbouwtechnisch onderzoek. Ai??

Tot slot werd Huub Seelen in het zonnetje gezet, die na 15 jaar als initiator en organisator van (inter)-nationale excursies afscheid nam.

Middels een bustour werd er met eigen ogen ervaren wat er de afgelopen drie jaar is ontwikkeld aan het megaproject: De Maasvlakte 2. Een project waar ter uitbreiding van de Rotterdamse haven een nieuwe Europese toplocatie voor havenactiviteiten en industrie gecreAi??erd wordt. De kwekers waren onder de indruk van de grootte, complexiteit en mogelijkheden van dit nieuwe havengebied.Ai??

Ook werd er een bezoek gebracht bij Bakker Barendrecht, Ai??Ai??n van de grootste groente- en fruitbedrijven van Nederland. Dit bedrijf voorziet alle Albert Heijn vestigingen in Nederland dagelijks van groenten en fruit. Na een interessante rondleiding langs de diverse afdelingen (rijpingskamers, kwaliteitscontrole en automatische inpaklijnen) volgden er een presentatie en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen (dit laatste leidde tot interessante discussies).

Al met al een geslaagde middag waarbij een hoop kennis is uitgewisseld!Ai??

TTO is vier jaar geleden opgericht om technische innovatie gezamenlijk ter hand te nemen. De groeiende vereniging (allen primaire bedrijven) heeft een landelijke dekking en ver-tegenwoordigt 10% van het glasareaal met de top van de moderne bedrijven.

Vijf maal per jaar wordt er een TTO excursie georganiseerd waarbij er diverse praktijkbedrijven worden bezocht. Ook worden de leden dan bijgepraat over de voortgang van de vereniging en over de resultaten van de diverse technische onderzoeken.

Klimaat in tuinbouwkas 6e onderwerp praktijkdag WellantCollege

Op woensdagochtend 26 juni 2013 was een groep studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk voor de 6e keer dit jaar op bezoek bij Demokwekerij Westland. Tijdens voor deze studenten laatste praktijkdag van 2013 werden zij geA?nformeerd over ai???klimaat in de tuinbouwkasai??i??. Paul Jense (Priva) en Roy Wubben (Kenlog) waren door Lex Wubben (Demokwekerij Westland) als bedrijfsleven uitgenodigd de studenten over dit onderwerp te informeren. Zij zetten de klimaatfactoren: licht, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en luchtbeweging in en rondom de kas centraal.

Roy Wubben vertelde over waarom kleuren licht, hoeveelheid, duur (daglengte) en richting van het licht in een kas belangrijk is. Vervolgens zette hij uiteen wat plantbalans, temperatuurintegratie, condensatie, verdamping, absolute-, relatieve- en verzadigingvochtigheid, Mollier-diagram, vochtdeficiet, dauwpunt, CO2 dosering en effecten van luchtbeweging is en hoe een kweker daarmee om kan (of moet) gaan.

Paul Jense gaf een toelichting over klimaatfactoren en sensoren, en ging aan de hand van diverse simulatiemodellen van een klimaatcomputer in op het samenspel tussen ventilatie, scherming (doeken) en verwarming. Ook vertelde hij de studenten welke sensoren een kweker op het dak van zijn bedrijf plaatst ai??i?? en de werking ervan ai??i?? om het buitenklimaat zo goed mogelijk te kunnen monitoren.

Ai??De praktijkdag werd afgesloten met een toets, en omdat het voor deze studenten het laatste bezoek dit schooljaar was, volgde eveneens een evaluatie.

De 14 studenten van het Wellant College uit Rijswijk ai??i?? welke vier dagen per week bij een tuinbouwbedrijf werken en Ai??Ai??n dag per week een groepen opleiding volgen ai??i?? hebben zes tuinbouw praktijkdagen gevolgd bij Demokwekerij Westland en zijn daarover zeer tevreden. ai???Erg leerzaam en interessant, nooit geweten dat er zoveel bij het kweken van een gewas komt kijken, aldus de studenten. De koppeling theorie en praktijk bij de onderwerpen logistiek, warmte, water, elektriciteit, gewasbescherming en klimaat vonden wij uitstekend, evenals het lesniveauai???.

Demokwekerij Westland is eveneens tevreden over het verloop en blij te horen dat het WellandCollege volgend schooljaar met een andere groep studenten terugkomt om praktijkdagen te volgen.