Elektriciteit in de tuinbouwkas onderwerp 4e praktijkdag studenten Wellantcollege

Op woensdagochtend 29 mei 2013 waren de 14 studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk wederom op bezoek bij Demokwekerij Westland. Tijdens deze vierde praktijkdag werden zij geA?nformeerd over elektriciteit en bijbehorende systemen in de glastuinbouw.

De praktijkdag werd geopend door Lex Wubben (Demokwekerij Westland). Hij had voor deze dag een drietal personen uitgenodigd die de studenten verder informeerden over het onderwerp.

 

Allereerst nam Peet van Adrichem (Demokwekerij Westland) de studenten mee de praktijk in.
Daarin vertelde hij (en liet hij zien) hoe:

  • tuinbouwbedrijven elektriciteit aangeleverd krijgen
  • hoe elektriciteit bij een meterkast binnenkomt
  • hoe elektriciteit via bedrading naar verschillende schakelkasten in het bedrijf loopt
  • en hoe de verschillende schakelkasten precies werken.

Ook vertelde Peet van Adrichem over het belang van veiligheid, selectiviteit en het benodigde onderhoud dat tuinbouwbedrijven moeten laten uitvoeren.

Roy Wubben (Kenlog bv) vertelde vervolgens meer over hoe elektriciteit is ontstaan, wat elektriciteit precies is en hoe het werkt. Daarbij kwamen onderwerpen als: energie, atomen, statische, dynamische elektriciteit en eenheden (volt, ampere, ohm, watt) aan bod. Ook stond hij samen met de studenten stil bij serie- en parallelschakeling, krachtstroom en de toepassingen van elektriciteit in de tuinbouwpraktijk.

Vervolgens sprak Jan Smits (technisch adviseur) over een aantal toekomstige ontwikkelingen inAi?? tuinbouw en elektriciteit. Hij vertelde over de brandstofcel ontwikkeling enAi?? wisselstroom versus Ai??gelijkstroom. Jan sloot zijn verhaal af met een toelichting over LED-verlichting in de glastuinbouw.

Zowel de praktische als theoretische toelichtingen werden gecombineerd in een toets, waarmee de studenten deze praktijkdag afsloten. Ai??ai???Elektriciteit is een lastig onderwerp , maar we hebben erg veel opgestoken vandaag. Het was daarmee wederom een interessante en leerzame dagai??i??, aldus de studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk.

Warmtesystemen, pompen en kleppen het thema van de tuinbouw praktijkdag op 15 mei

Op woensdagochtend 15 mei 2013 waren 14 studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk op bezoek bij Demokwekerij Westland. Tijdens de praktijkdag werden zij geA?nformeerd over warmte en bijbehorende systemen in de glastuinbouw.

Koppeling theorie en praktijk
Kenlog (Roy Wubben) vertelde over het hoe, wat en waarom van warmte op aarde, in woningen, in en rondom kwekerijen. Daarbij kwam de werking en het belang van ketels, branders en pompen aan de orde. Ook kregen de studenten toelichting over het warmteproces in de kwekerij, soorten waterverdeelsystemen, straling- en stromingwarmte en warmteopslag. Ontwikkelingen als WKK, WKO en aardwarmte technieken werden eveneens besproken.

Ai??Na het theoretische gedeelte van de dag, zijn de studenten langs verschillende praktijksituaties en stands in Demokwekerij Westland geleid. Twee praktijkexperts waren uitgenodigd om verdere toelichting te geven. Theo Kleijweg (van TK-TopBoiler) ging in op de technische aspecten van boilers, ketels, branders, condensors en warmte opslagtanks. Henk Mooij Ai??van (SPX) vertelde over het management van warmtestromen in kwekerijen en sprak met de studenten over de diverse soorten warmtepompen en kleppen. Het praktijkgedeelte werd afgesloten met een bezoek aan en toelichting over het ketelhuis.

De praktijkdag eindigde met een toets.

Ai??ai???Wederom een interessante en leerzame dagai??i??, aldus de studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk.

Ontwikkeling lesprogramma
Demokwekerij Westland ontwikkelt een lesprogramma voor studenten, maar ook voor kassenbouwers, producenten en installateurs over diverse onderwerpen en technieken in de kas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Demokwekerij Westland.

Succesvolle gewasbeschermingsdagen bij Demokwekerij Westland

Op 17, 18, 24 en 25 april vonden er gewasbeschermingsdagen plaats bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseerde Demokwekerij Westland in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman, Arend-Sosef en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Elk handelsbedrijf had een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid gaven om zich bij te laten praten over gewasbescherming.

Met een opkomst van zoai??i??n kleine 300 enthousiaste bezoekers wordt er terug gekeken op vier succesvolle dagen.

Naast een presentatie van het handelsbedrijf, werden er in groepjes diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezichtigd. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van echte meeldauw, witte vlieg, rups en Botrytis in diverse glastuinbouw gewassen.

ai???Een goede gelegenheid om samen met collega-kwekers op praktijkniveau kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen binnen gewasbeschermingai???, aldus Ai??Ai??n van de bezoekers.

Ook was er op deze kennisdag voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die ook meetellen voor verlenging van de spuitlicentie, zullen in september van dit jaar wederom plaats vinden.