Tyco Flow Control fuseert met Pentair

 

Vandaag is het een belangrijke dag voor Tyco Valves & Controls, want Tyco Flow Control is gefuseerd met Pentair, een andere sterke marktleider. U kent Tyco Valves & Controls als toonaangevend leverancier van afsluiters en regelventielen, met merken van wereldklasse, zoals onder andere Keystone, Vanessa, Biffi, Hovap en FCT.

Voortbouwend op de successen van de twee bedrijven, zal de nieuwe combinatie Pentair meer industriAi??le sectoren, meer applicaties en grotere geografische gebieden beslaan dan ooit tevoren, waardoor we nog beter in staat zijn om te voldoen aan uw lokale en of internationale behoeften. Samen ontwikkelen we oplossingen voor een complete reeks toepassingen voor filtratiesystemen, proces en regelsystemen, oplossingen voor thermisch beheer en beveiliging van apparatuur.

Bij de integratie van de twee bedrijven blijft onze aandacht gericht op de levering van hoogwaardige producten, sterke merken, uitmuntende expertise en de waardevolle dienstverlening die u van ons gewend bent. Pentair en Tyco Valves & Controls bundelen hun krachten om klanten beter van dienst te zijn, gaan de meest cruciale hindernissen in de sector niet uit de weg en streven bij alles wat we doen naar uitmuntendheid.

We streven ernaar om de overgang zo probleemloos mogelijk te laten verlopen en we houden u op de hoogte van de voortgang van de integratie. In de tussentijd zult u geen verandering merken in de wijze waarop we samen zaken doen.

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt. We zijn enthousiast over de veranderingen in ons bedrijf, de betrokkenheid bij u verandert niet: In een voortdurend sterke concurrerende markt blijven we de oplossingen leveren die u nodig hebt voor uw bedrijf.

 

Grote opkomst Ledenvergadering TTO

Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) organiseerde op vrijdag 5 oktober een excursie i.c.m. de ledenvergadering voor de kwekers van TTO.

Met een opkomst van circa 90% van de leden was het een geslaagde middag, waarbij eerst de bedrijven Holstein Flowers en Amazone Plants werden bezocht.
Na de bedrijfsbezoeken werden, bij Demokwekerij Westland, o.a. de resultaten van diverse TTO onderzoeken toegelicht. Ook werd de wetenschappelijke benadering van belichting uiteengezet en werd een bezoek gebracht aan het duurzame teeltsysteem (FutaGrow) waarbij tomaten op water worden geteeld.

Holstein Flowers is al enige jaren actief met de toepassing van Het Nieuwe Telen. De nieuwbouwlocatie in De Lier werd bezocht waar in een gedeelte van de kas Het Nieuwe Telen is toegepast. Gerberakweker Leo van Holstein, tevens lid van TTO, vertelde de telers over de organisatie en de toepassingen van de nieuwbouwlocatie.

Bij het bezoek aan Anthuriumkwekerij Amazone Plants werd de logistiek en de werkwijze van het omgebouwde Mobysant systeem toegelicht door Fred van Zijl en Lex Scheffers. Vanuit de tweede teeltlaag werd er van bovenaf op het gewas gekeken, ai???een imposant plaatje en mooi stuk techniekai??? aldus de telers.

Bij Demokwekerij Westland werden na de officiAi??le ledenvergadering de resultaten toegelicht van de onderzoeken van TTO. Het lichtkleuren onderzoek Tomaat, Masterplan Co2 en aanstaande onderzoeken Verrood belichting in paprika en tomaat kwamen aan bod.
Er werd uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen van de veranderde situatie bij Productschap Tuinbouw en de Topsectoren aanpak.
Doelstelling van deze clubs is een betere betrokkenheid van het bedrijfsleven in onderzoek en ontwikkeling. De telers in de zaal ervaren de veranderende situatie als positief en zien kansen voor praktijk gestuurde/Bottom Up innovaties.

TTO is drie jaar geleden opgericht om technische innovatie gezamenlijk ter hand te nemen. De groeiende vereniging (allen primaire bedrijven) heeft een landelijke dekking en vertegenwoordigt 8% van het glasareaal met de top van de moderne bedrijven.

Vijf maal per jaar wordt er een TTO excursie georganiseerd waarbij er diverse praktijkbedrijven worden bezocht. Ook worden de leden dan bijgepraat over de voortgang van de vereniging en over de resultaten van de diverse technische onderzoeken.

Meer informatie over TTO is te vinden op www.tto.nu