Brighten Orchids introduceert SINGLE PLANT systeem

In drie afdelingen van Demokwekerij Westland wordt sinds januari 2011 onderzoek gedaan naar nieuwe orchideeAi??n soorten door het Chinese bedrijf Brighten Orchids. Naast de ontwikkeling van nieuwe soorten worden de mogelijkheden bekeken om het huidige teeltproces te optimaliseren.
Brighten Orchids introduceert nu, na een periode van onderzoek, het SINGLE PLANT systeem, waarbij er een stap gemaakt is richting het volledig op plantmaat uit leveren van jonge phalaenopsis planten. Op korte termijn komen de eerste aantallen plant uit SINGLE PLANT systeem vrij en kunnen telers op hun eigen kwekerij ervaren wat de voordelen van het systeem zijn.

De huidige manier van uitleveren van jonge planten geschied in verspeen bakken. Dit proces kent een aantal tekortkomingen, waaronder de plantuniformiteit na het afharden proces. In tegenstelling tot andere gewassen zoals Anthurium en Bromelia, waar wel jonge planten op maat uitgeleverd kunnen worden. Brighten Orchids SINGLE PLANT kenmerkt zich door een compact sterk bewortelde jonge plant in bark, die op maat en/of – op leeftijd gesorteerd en uitgeleverd kunnen worden.

Een aantal voordelen van het systeem:

  • Uniforme planten
  • Compacte planten
  • Ai??Sterk ontwikkelde wortels
  • Ai??Mogelijkheid gebruik biologische mandpot
  • Mogelijkheid tot automatisch oppotten bij kwekers
  • Verminderd scheef opgepotte planten
  • Geen groei vertraging na oppotten, teelt verkorting

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dhr. Wing van Brighten Orchids en zegt hierover het volgende: ai???Mede door teelt-technische verbeteringen is het mogelijk om jonge planten verenkeld af te harden in bark met vrijwel geen over-beworteling en onder-doorbeworteling. Dit zijn veel voorkomende uitdagingen van andere reeds bestaande enkelplant systemen. De structuur van de mandpotjes zorgt voor een gunstige luchtige wortelomgeving en voor een gecontroleerde wortelontwikkeling.ai???

Bovenstaande is een voorbeeld van productinnovatie wat van belang is voor de sector Glastuinbouw.
Demokwekerij Westland beschikt in totaal over 41 onderzoeksafdelingen en is de verbindende schakel tussen (innovatief) bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, ter promotie en vooruitgang van de Nederlandse tuinbouw (techniek) zowel in Nederland als wereldwijd